Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Quy hoạch đầu tư – Phát triển
An Toàn Về Điện
Chuyên đề
Thông tin - Thông báo
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác xây dựng đảng
Công tác xây dựng đảng
Công khai ngân sách
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 

Ngày 15/11/2019, Trung tâm Khuyến công tổ chức “Hội nghị tập huấn công bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công năm 2019”, tham dự Hội nghị có 110 đại biểu của UBND các xã, phường, thị trấn, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế thành phố Cà Mau.

 

Ngày 18/9/2019, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Công văn số 1521/SCT-VP về việc triển khai cài đặt ứng dụng phòng chống thiên tai của Tổng cục Phòng chống thiên tai. Theo đó, một số đơn vị sẽ cài đặt và sử dụng ứng dụng Phòng chống thiên tai.

 

Thư mời tham gia Hội chợ công Thương Ninh Thuận năm 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Video clips
Skip portlet Portlet Menu